Dihaoine | Friday

An urrainn dhuibh a chreidsinn, gur e Dihaoine a th’ ann a-màireach mar-thà? Tha seachdain trang sgoinneil air a bhith againn gu ruige seo. Seo na tha dol a-màireach:

~ Rapal: Dèanaibh cinnteach nach càill sibh am prògram Rapal, a bha air an adhar oidhche Chiadain. Tha e fhathast ri fhaighinn air an iPlayer. Seo prògram sònraichte a chlàraidh sgioba Rapal aig Oilthigh Dhùn Èideann leis na h-oileanaich an-seo: Èistibh ris a’ phrògram an-seo

~ Lòn is Taigh Chèilidh nan Oileanach Gàidhlig

~ Turas tro Dhùn Èideann nan Gàidheal

~ Òraid le Eòghann MacColla

~ Cèilidh nan Amhráin

Can you believe it’s already Friday tomorrow? It’s been a busy, fast-paced week so far! Here’s what’s up next:

~ Rapal: Make sure you don’t miss this programme of Rapal that aired Wednesday night. It’s still available on the iPlayer. This special programme was recorded at the University of Edinburgh with our students: Listen to the programme here

~ Potluck Gaelic Learners’ Lunch and Taigh Chèilidh

~ Walking Tour of Gaelic Edinburgh

~ Artist Talk with Eòghann MacColla

~ Gaelic Song Gathering

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s