Diciadain | Wednesday

Tha tòrr a’ dol ann an Seachdain na Gàidhlig an-diugh: cuairt tron Lios Luibheach, òraid mu chruth-tìre, prògram radio agus cèilidh na Seachdaine.

Cuairt ann an Lios Luibheach Rìoghail Dhùn Èideann

~ Rapal le Oileanaich Oilthigh Dhùn Èideann

~ A’ leughadh Cruth-tìre na Gàidhlig

~ Cèilidh Seachdain na Gàidhlig

Another busy day today in Seachdain na Gàidhlig: a Gaelic walk through the Botanic Gardens, a talk about landscape, a special radio programme and the Seachdain na Gàidhlig cèilidh.

~ A tour in the Royal Botanic Garden Edinburgh

~ Rapal with University of Edinburgh Students

~ Reading the Gaelic Landscape

~ Seachdain na Gàidhlig Cèilidh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s