Seachdain na Gàidhlig! | Gaelic Week!

Tha Seachdain na Gàidhlig a’ tòiseachadh Didòmhnaich fhèin! Dèanaibh cinnteach gun toir sibh sùil air na tachartasan sgoinneil a tha air a’ phrògram: www.seachdainnagaidhlig.com

Edinburgh Gaelic Week is starting this very Sunday! Be sure to check out the fantastic events on the programme so you don’t miss out: www.gaelicweek.com

Dèanaibh cinnteach, cuideachd, gun tig sibh dhan Fhèill Ghàidhlig Diluain. Bidh cofaidh, tì, greimeannan bìdh, ceòl, leabhraichean Gàidhlig agus stuthan spaideil na seachdaine rim faighinn ann!

Make sure, as well, that you come along to the Gaelic Fair Monday evening. There will be tea, coffee, snacks, music, Gaelic books and Gaelic Week swag there!

Agus ma tha sibh ag iarraidh fiù ‘s barrachd fiosrachaidh, tha brath naidheachd bho Oilthigh Dhùn Èideann mun t-seachdain an-seo: Fèis Ghàidhlig ga cur air bhog air feadh na cathrach

Finally, check out this Edinburgh Uni news item about the week: Gaelic Festival Launches City-wide

Chì sinn ann sibh! See you there! #SnaG2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s