Prògram SnaG Suas | SnaG Programme Up

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil prògram Seachdain na Gàidhlig a-nis suas air an làrach-lìn, www.seachdainnagaidhlig.com. Tha tachartasan gu leòr a’ dol tron t-seachdain, tòrr dhiubh aig an Oilthigh.

We are pleased to say that the Seachdain na Gàidhlig programme is now up on the website, www.gaelicweek.com. There are plenty of events going on throughout the week, many of them at the University.

Tha sinn an dòchas gum bi sibh uile airson pàirt a ghabhail san t-seachdain. Cho math ri tighinn dha na tachartasan, tha barrachd bheachdan airson pàirt a ghabhail air an làrach-lìn: http://www.gaelicweek.net/gabhpairt/thigann/ Gheibh sibh abairtean Gàidhlig, tweets, Twibbon agus postair na Seachdaine ann!

We hope you’ll all want to take part in the week. More ideas for how you can be involved (in addition to coming along, obviously!) are up on the website: http://www.gaelicweek.net/gabhpairt/thigann/ There’s a card with Gaelic phrases, bilingual tweets for you to use, a Twibbon and the Seachdain na Gàidhlig poster!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s