An t-seachdain seo aig an Oilthigh | This week at the Uni

Tha no h-oileanaich air ais, agus tha tòrr a’ dol aig an Oilthigh!

Bidh Hallò-ro-gheallaidh againn Diardaoin 23 an t-Sultain (a-màireach) airson fàilte a chur air na h-oileanaich ùra. Tha fàilte ron a h-uile duine aig a bheil ùidh anns a’ Ghàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann. Bidh seo a’ dol sa Phroject Room aig 50 Ceàrnag Sheòrais bho 17.30. Tha tachartas Facebook an-seo nam bu toil leibh barrachd fiosrachaidh: http://ow.ly/SyXww

Our students are all back, and there’s a lot going on at the University!

There will be a Welcome Evening Thursday 23 September (tomorrow) to welcome the new students. Anyone is welcome to come along who has an interest in Gaelic at the University. This will take place in the Project Room at 50 George Square from 17.30. There is a Facebook event if you’d like more information: http://ow.ly/SyXww

Tha deagh naidheachd againn, cuideachd, a thaobh àireamhan oileanaich am bliadhna. Seo artagail bhon BhBC mu ‘Àrdachadh mòr an oileanaich na Ceiltis’: http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/34323351

We also have fantastic news in terms of student numbers on Gaelic-related courses this year. 264 students are enrolled on first-year courses in Celtic & Scottish Studies, with 49 of those set to do degrees in the department.  Here is a BBC article about the increase in student numbers (Gaelic only): http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/34323351

Bidh Seirbheis Ghàidhlig an Oilthigh a’ gabhail àite Didòmhnaich 27 an t-Sultain airson fàilte a chur air oileanaich. Bidh an Dr Seumas Eglinton, bho Oilthigh Dhùn Èideann, a’ searmonachadh. Bidh an t-seirbheis a’ tòiseachadh aig 12.30, aig Eaglais nam Manach Liath. Tha fàilte ron a h-uile duine.

A Gaelic University service to welcome new students will be held this Sunday 27 September, led by the University’s Dr James Eglinton. The service will take place at Greyfriars Kirk at 12.30, and all are welcome to attend.

Chì sinn ann sibh!

We’ll see you there!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s