#SnaG2015

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil Seachdain na Gàidhlig a’ gabhail àite air an 18mh-24mh an Dàmhair 2015! Tha làrach-lìn snasail ùr againn, le barrachd fiosrachadh ri tighinn. Thoiribh sùil air aig seachdainnagaidhlig.com!

Tha sinn a’ sireadh luchd saor-thoileach, airson a bhith an sàs tron t-seachdain agus gu h-àraidh airson tachartasan a chur ris a’ phrògram. Tha fiosrachadh agus foirm airson tachartasan air an làrach-lìn. Tha sinn airson tachartasan cunbhalach a thaisbeanadh cho math ri tachartasan sònraichte.

Siuthadaibh, ma-thà!

We are pleased to announce that Seachdain na Gàidhlig (Edinburgh Gaelic Week) will be happening on the 18th-24th October 2015! We have a snazzy new website, with even more information to come. Take a peek at gaelicweek.com!

We are looking for volunteers to get involved, and particularly to add events to the programme. You can submit your event information using a form on the website. We’re keen to showcase existing events as well as one-off events put on especially for SnaG.

Go on, then, have a look and get in touch!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s