Seachdain na Gàidhlig 2015 (2) | Gaelic Week 2015 (2)

Bha sinn toilichte a chluinntinn bho dhaoine aig a bheil ùidh ann an Seachdain na Gàidhlig. Tha sinn air coinneamh a chur air dòigh an ath-sheachdain, Diardaoin 27 an Lùnastal aig 16.00 aig an Oilthigh. Tha fàilte ro duine sam bith a tha airson a bhith an sàs. Leig fios gum bi sibh a’ tighinn: gaidhlig@ed.ac.uk. Chì sinn ann sibh!

image(1)
We were happy to hear from people who are excited to be involved in Seachdain na Gàidhlig this year. We’ve set up a meeting for next week, Thursday 27 August. Everyone is welcome to come get involved. RSVP to gaidhlig@ed.ac.uk. We’ll see you there!

Advertisements